Cặp da công sở – CD24

Kích thước 38 x 29.5 x 4.5 (cm)

Trọng lượng: 1000g