Cặp da CD40

Chất liệu: Da bò Veg
Kích thước: 38 cm x 5,5 cm x 27 cm